Almene fag – FVU

Vi tilbyder kurser i dansk, matematik og engelsk på FVU niveau, samt engelsk for ordblinde. FVU er et gratis tilbud til dig, der gerne vil blive bedre til dansk, matematik, engelsk samt digital dannelse.

Dansk

Matematik

Engelsk