FVU Engelsk

Med FVU Engelsk lærer du det engelsk, der er nyttige på arbejdspladsen. Du vil lære at bruge engelsk i både skrift og tale og formulere enkle sætninger samt finde information i brugsanvisninger, e-mails og andre beskeder. Du vil også lære at skrive mails og beskeder og begå dig i den digitaliserede verden. FVU engelsk er en god mulighed for at styrke dine sprogfærdigheder.

FVU forløbet

Trin 1 på dette trin kommer du i gang med at bruge engelsk i både skrift og tale

Trin 2 her kommer du videre med at forstå korte, enkle tekster

Trin 3 her bliver engelsk et redskab til, at du kan begå dig i en globaliseret verden

Trin 4 hvor du lærer du at finde den relevante information i tekster, du har brug for i dit arbejde. Det kan fx være vejledninger, arbejdsinstrukser eller manualer.

Tilmelding

Har nogle spørgsmål eller vil du tilmelde dig, kan du ringe eller skrive til os på 43 62 13 80  eller VVC@VVC.DK